Celem działalności Elektrocarbon-Odlewy Sp. z o.o. jest zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakości produkowanych wyrobów i usług, spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz przepisów Prawa, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności i rentowności.

Cele te realizujemy poprzez:

  • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów;
  • korzystanie ze sprawdzonych Dostawców;
  • planowanie, stosowanie i dokumentowanie działań podnoszących jakość;
  • monitoring światowego rozwoju technologii, korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki i ciągłe doskonalenie własnych możliwości produkcyjnych;
  • dotrzymywanie terminowości wykonywania wyrobów i usług;
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności załogi stosownie do wykonywanej pracy;
  • zapobieganie powstawaniu wyrobów i usług niespełniających wymagań Klientów;
  • kontrolę i minimalizację kosztów w miejscu ich powstawania;
  • ograniczenie ujemnego wpływu procesu technologicznego na środowisko naturalne człowieka.

Realizując Politykę Jakości naszej Spółki, chcemy uzyskać renomę Firmy systematycznie podnoszącej jakość, zadowolenie Klientów oraz satysfakcje Naszych Pracowników. Do realizacji Polityki Jakości został opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO/TS 16949:2009.

Odpowiedzialność za wdrożenie, przestrzeganie Systemu Zarządzania Jakością oraz rozwój Polityki Jakości spoczywa na Pełnomocniku Zarządu ds. Jakości. Zarząd Spółki zapewnia natomiast niezbędne zasoby w tym zakresie.