Informacje techniczne

Produkowane trzymadła szczotkowe znajdują zastosowanie w maszynach elektrycznych:

 • komutatorowych
 • komutatorowych trakcyjnych
 • pierścieniowych małych, średnich i dużych mocy
 • elektronarzędziach.

Trzymadła szczotkowe mogą być produkowane w wykonaniach przeznaczonych do pracy w poszczególnych strefach klimatycznych: (wg PN-68/H-04650)

N - w strefie klimatu umiarkowanego,
TA - w strefie klimatu tropikalnego suchego,
TH - w strefie klimatu tropikalnego,
MT - w strefie klimatu tropikalnego morskiego.


Konstrukcja:

Trzymadła szczotkowe są produkowane w następujących wykonaniach:

Ms - mosiężne
St - stalowe

Zaprasowane tłoczywem elektroizolacyjnym.


Trzymadła szczotkowe w wykonaniu mosiężnym (Ms) występują jako:

 • blaszane,
 • odlewane ze stopów miedzi.

Trzymadła szczotkowe w wykonaniu stalowym (St) występują jako konstrukcje blaszane.


Istnieją następujące konstrukcje układów dociskowych na szczotkę osadzoną w gnieździe oprawki:

 • dźwigniowe ze sprężyną naciągową (nowa konstrukcja z możliwością regulacji nacisku),
 • układ sprężyny spiralnej kompletnej,
 • układ ze sprężyną naciskową,

 • dla trzymadeł szczotkowych przeznaczonych do silników komutatorowych przyjmuje się nacisk jednostkowy 200 G/cm2,
 • dla trzymadeł szczotkowych przeznaczonych do silników trakcyjnych przyjmuje się nacisk jednostkowy w granicach 250¸ 400 G/cm2,
 • dla trzymadeł szczotkowych przeznaczonych do silników pierścieniowych przyjmuje się nacisk jednostkowy w granicach 200¸ 300 G/cm2.

Jakość wykonania

Wszystkie nasze wyroby produkujemy z uwzględnieniem wymogów systemu zarządzania jakością w zakresie konstrukcji, produkcji, montażu i serwisu, opartych na wymaganiach normy ISO/TS 16949:2009.

Trzymadła szczotkowe poddawane są szczegółowej kontroli jakości, a w zakresie podstawowych wymiarów: gniazda szczotkowego, wysięgu i wymaganego nacisku na szczotkę - kontroli stuprocentowej.

Ponadto systematycznie prowadzi się kontrolę jakości wszystkich wymiarów wykonywanych części i podzespołów.

Stosowany system zapewnia stałe podnoszenie jakości naszych wyrobów i gwarantuje maksymalne zaspokajanie potrzeb i wymagań naszych odbiorców.